Od biznesowych analityków, przez UX-owców, po DevOps i PM-ów – współczesny zespół budujący produkty cyfrowe to zbiór wyspecjalizowanych ekspertów pracujących w swoich specyficznych niszach. Jak nie przesadzić z rozbudowywaniem zespołu, spiąć projekt w całość i „dowieźć” produkt do mety?

W tym poradniku dowiesz się:

 • Jakie są wspólne cechy dla każdego dobrego zespołu?
 • Jakie są metody realizowania projektów technologicznych?
 • Role w zespole IT – przegląd ról
 • Najczęściej zadawane pytanie dot. ról w zespołach IT

Wielkość zespołu technologicznego dyktuje skomplikowanie i sposób, w jaki chcesz realizować projekt. Część lub (prawie) całość załogi możesz outsourcować, a nowoczesne metody tworzenie produktów cyfrowych opierają się o body leasingu i wspierania się zewnętrznymi, rozproszonymi podwykonawcami.

Bez względu na to, jaki model realizowania projektu wybierz, kilka cech charakteryzuje dobrze działający zespół.

Wspólne cechy (każdego) dobrego zespołu

Zanim zapoznasz się z poszczególnymi rolami w zespole, kluczem do sukcesu będzie:

 1. Komunikacja i zrozumienie wzajemnych potrzeb.
 2. Doświadczenie i ekspertyza.
 3. Zaangażowanie.

Idąc od góry: komunikacja niekoniecznie musi być równa z ilością godzin spędzonych na Teamsach w tygodniu. Przez komunikację rozumiemy jasno wytyczone zasady współpracy, zakres obowiązków, dobór odpowiednich narzędzi i precyzyjne definiowanie potrzeb i problemów.

Komunikacja w zespole, czy będzie to team w korporacji, czy niewielki startup, to trzon dobrych relacji i sukcesu. Tym bardziej ważna jest, kiedy współpracujesz z zewnętrznymi podwykonawcami.

Punkt drugi to doświadczenie zespołu. Według startup.com, 23% startupów upada przez brak specjalistów. Scenariuszy może masę, od nietechnicznego PMa, przez źle rozpisaną specyfikację, po zespół pracujący w nowej dla siebie technologii. Budowanie teamu specjalistów lub wsparcie dedykowanym zespołem programistycznym znacząco zwiększa szanse.

I na koniec – zaangażowanie wewnątrz zespołu. Jak łatwiej zbudować zaangażowanie wśród własnych pracowników, tak dużo trudniej jest wymagać go od zewnętrznych podwykonawców (a jest szansa, że dokładnie takich będziesz potrzebować).

Metody realizowania projektów technologicznych

Filmowe startupy w kilka scen przechodzą od pomysłu do loftowego biura, kilkunastoosobowego zespołu i paru milionów dolarów od VC. Nawet jeśli znalezienie finansowania dla startupu niekoniecznie musi być trudne, tak droga od pomysłu do realizacji projektu jest, lekko mówiąc, kręta.

Warto zdawać sobie sprawę, że:

 • Nie musisz mieć pełny zespół specjalistów, żeby realizować projekt.
 • Wsparcie zewnętrznymi specjalistami to standardowe rozwiązanie w przypadku firm technologicznych.
 • Możesz wybierać pomiędzy freelancera, body leasingiem lub dedykowanymi zespołami programistów.

Jedną z metod realizowania projektów będzie budowa core’owego zespołu, wspartego zewnętrznym teamem. To od ciebie zależy, kogo chcesz zatrudnić wewnętrznie.

Obrazek pokazuje przewodnią opinię na temat konieczności wskazania osoby która będzie w stałym kontakcie z klientem na temat prowadzonego projektu IT - Product Owner

Role w zespole IT

Poniżej wybrane role w dobrym zespole, które według nas są niezbędne do zrealizowania projektu. Każda z tych ról ma swoje unikalne zadania i umiejętności, które są niezbędne do skutecznego zrealizowania projektu. Kolejność przypadkowa!

Analityk biznesowy

Analityk biznesowy to osoba, która twoją wizję przekształci na mierzalne cele. Analityk potrafi stworzyć przejrzystą dokumentację i opiera swoje działania na danych. Dokumentacja ta będzie wykorzystywana do realizacji projektu, więc obok zrozumienia biznesu, analityk musi także dogłębnie rozumieć proces tworzenia produktów cyfrowych.

Business Analyst pracuje blisko z zespołem projektowym i developmentem, może brać udział także w testach. W trakcie realizacji projektu dba o to, żeby był on realizowany w myśl osiągania biznesowych celów.

Analityk jest niezbędny zwłaszcza w mniejszych organizacjach, choćby startupach, które pracują wsparte przez zewnętrzne zespoły programistyczne. BA może określić cele i ich realność. Dokładne obowiązki analityka biznesowego mogą się różnić w zależności od organizacji i konkretnego projektu.

UX/UI

Specjaliści ds. UX odgrywają kluczową rolę w tłumaczeniu potrzeb użytkowników na funkcje i doświadczenia. Są odpowiedzialni za badania, testowanie i projektowanie. Na tym stanowisku znajdują się osoby o różnorodnych umiejętnościach, które umożliwiają im przekształcanie potrzeb użytkowników na konkretne dane oraz projektowanie interfejsów w narzędziach (np. Figma). Po zaimplementowaniu projektu UX-owcy zbierają feedback od użytkowników w celu dalszego doskonalenia produktu.

Rola osoby odpowiedzialnej za UI jest nieco inna, ale w środowiskach startupowych często jedna osoba zarządza dwoma tematami. UI to przekształcanie mocnych stron założeń UX w wizualnie atrakcyjny, intuicyjny i praktyczny interfejs.

Software developer

W zależności o to, kogo zapytasz, usłyszysz, że to jedyne niezbędne osoby do tworzenia oprogramowania i nie da się ukryć, że jest w tym ziarno prawdy. Internet jest pełen memów o front i backendowcach, prawdopodobnie robionych przez jednych w kierunku drugich.

W uproszczeniu: Backend Developer jest odpowiedzialny za budowanie i utrzymanie technologii potrzebnej do zasilania frontendu. Pracuje nad serwerami, bazami danych i logiką aplikacji, zapewniając płynną komunikację między stroną serwera a klienta. Do obowiązków backendowców należy identyfikowanie i naprawianie błędów, poprawa wydajności systemu oraz wdrażanie środków bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych.

Frontend Developer jest odpowiedzialny za tworzenie wizualnych komponentów aplikacji, z którymi użytkownicy współdziałają. Projektuje interfejsy użytkownika, implementują funkcje projektowe przy użyciu CSS-u, JavaScriptu, HTML-a, testuje i debuguje problemy, optymalizuje aplikacje pod kątem szybkości i skalowalności, współpracuje z programistami backendowymi.

Do powyższych dwóch stanowisk dochodzi jeszcze Fullstack Developer, który łączy umiejętności jednych i drugich. Wszystkich za to łączy umiejętność programowania, analityczne myślenie i szukanie rozwiązań.

Tech Lead / Software Architect

Software Architect albo Tech Lead to osoba o bardzo dużej wiedzy dotyczącej programowania i doświadczeniu, która podejmuje decyzje dot. realizacji projektu (np. dobór technologii, wymogi techniczne) i zarządza zespołem programistycznym. Do obowiązków Leada należy również rozwiązywanie problemów technicznych i monitorowanie produkcji, aby spełniała potrzeby użytkowników i cele biznesowe.

DevOps

DevOps to metoda tworzenia oprogramowania, która łączy – uwaga – development z operations. W ramach DevOps może być kilka ról jak na przykład DevOps Engineer albo DevOps Architect. Role devopsów i architektów oprogramowania często się pokrywają, a zakres obowiązków może być różny w zależności od organizacji.

 • Inżynierowie DevOps pracują nad automatyzacją infrastruktury i procesów, tworząc potoki CI/CD, monitorując stan systemu oraz rozwiązując problemy.
 • Architekci oprogramowania są zaangażowani w podejmowanie decyzji na wysokim poziomie, ustalanie standardów technicznych, w tym standardów kodowania oprogramowania, narzędzi i platform.

System Administrator

Administrator systemu w zespole programistycznym odpowiada za konfigurację i utrzymanie systemu lub serwera. Jego zadaniem jest instalowanie, wspieranie i utrzymywanie serwerów lub innych systemów, a także planowanie i reagowanie na awarie usług i inne problemy. Administrator wykonuje rutynowe aktualizacje oraz inne zadania konserwacyjne, aby system działał płynnie.

Admin może być zaangażowany w tworzenie skryptów lub lekkie programowanie, zarządzanie projektami związanymi z systemami, nadzorowanie lub szkolenie oraz pełnienie funkcji konsultanta w przypadku problemów wykraczających poza wiedzę innych członków zespołu.

Project Manager

To osoba odpowiedzialna za planowanie, organizowanie i monitorowanie realizację projektu. PM może pracować w jednej lub kilku metodach (Agile, Scrum, Scumban, Waterfall, itd.), a dobry PM potrafi stworzyć własny miks dopasowany do projektu. Menedżerowie projektu koordynują współpracę z wewnętrznymi zespołami i dostawcami zewnętrznymi oraz zapewniają dostępność i alokację zasobów. Identyfikują również potencjalne ryzyka i wdrażają strategie minimalizacji ryzyka, utrzymują jasną komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i dbają o to, aby projekt spełniał wymagane standardy jakości.

W małych zespołach rolę Project Managera może pełnić osoba na innym stanowisku. Głównym celem menedżera projektu jest dowiezienie projektu na czas, w ramach zaplanowanego budżetu.

Product Owner

W dużym uproszczeniu Product Owner to menadżer projektu pracujący w Agile, stąd Product Owner często spotykany jest w branży IT. Rola właściciela produktu obejmuje zrozumienie potrzeb interesariuszy, na podstawie których realizuje określoną wizję.

Właściciel produktu ściśle współpracuje z zespołem deweloperskim, upewniając się, że rozumieją wizję, a proces tworzenia oprogramowania jest zgodny z założeniami biznesowymi.

Realizując oprogramowanie z software house, ważne jest, żeby Product Owner był po stronie klienta – dzięki temu jedna osoba ma kontrolę nad tym, czy podwykonawcy odpowiednio realizują projekt.

Podsumowanie

To oczywiście tylko wybrane role zespołu. Będą się różnić w zależności od skomplikowania projektu, branży, budżetu i czasu na realizację. Najważniejsze do zapamiętania:

Zawsze możesz wesprzeć się zewnętrznymi specjalistami!

Najczęściej zadawane pytania


Jakie są niezbędne role w zespole technologicznym?

Bez developerów nie da się nic zrobić, więc prawdą jest, że potrzebujesz doświadczonych programistów. Nie można jednak bagatelizować roli UX/UI designerów, analityków biznesowych czy administratorów systemów.

Brakuje mi specjalistów IT. Jak mogę wesprzeć mój team?

Pewnie! W zależności od potrzeb możesz skorzystać z body leasingu albo z dedykowanego zespołu programistycznego.

Jakie jest największe ryzyko podczas tworzenia oprogramowania?

Jeśli wybierać jedno – porażka projektu wynikająca ze skończenia się czasu lub budżetu wydaje się największym ryzykiem. Możesz je zminimalizować dobrze przygotowując się do realizacji projektu (świetna specyfikacja, rozpisany budżet, realny do wdrożenia plan, wsparcie specjalistów).