Przed podpisaniem z Tobą umowy, organizujemy krótkie spotkanie, które ma na celu określić Twoje potrzeby i wymagania względem naszych usług. Na ich podstawie proponujemy Ci najbardziej odpowiedni rodzaj umowy, który będzie korzystny dla obu stron porozumienia. Poznaj dwa rodzaje umów, jakie proponujemy naszym klientom na początku nawiązania relacji biznesowej.

“Time & Material”

Umowy typu T&M (Time & Material) to umowy rozliczane za faktycznie spędzony czas na pracę dla klienta. Jest to „umowa godzinowa”, podczas której klient zobowiązuje się do zapłaty, na podstawie godzin przepracowanych przez zespół nad zleconym projektem.

Zalety:

 • Niższy całkowity koszt wytworzenia oprogramowania,
 • Praktycznie dowolna możliwość zmiany zakresu prac w każdej chwili,
 • Możliwość wyboru pracowników przypisanych do projektu,
 • Poczucie posiadania własnego zespołu IT bez problemów związanych z rekrutacją i szkoleniem specjalistów IT,
 • W przypadku zaangażowania tylko jednego programisty, programista ten ma wsparcie całego zespołu Fingoweb (duża zaleta w stosunku do zatrudnienia samemu jednego programisty),
 • Płatności regulowane na bieżąco w cyklu miesięcznym,
 • Brak żmudnych i czasochłonnych odbiorów projektów.

Wady:

 • Brak typowej gwarancji – jeśli programista popełnił błąd, naprawa tego błędu wliczana jest do rozliczeń z klientem
 • Brak gwarancji finalnej ceny

W przypadku tego typu umowy, kierujemy się kilkoma podstawowymi założeniami, które stosujemy na co dzień przy projektach.

Poniżej znajdziesz 10 najważniejszych zasad jakimi się kierujemy w Fingoweb:

 1. Klient ponosi koszty każdej godziny spędzonej nad projektem, w tym prace:
 • Programistów
 • Testerów
 • Project managerów
 • Grafików
 • Innych osób zaangażowanych w projekt
 1. Na prośbę klienta ustalamy dokładny skład osobowy pracujący nad projektem lub dobieramy rozmiar zespołu w zależności od potrzeb.
 2. Spotkania i rozmowy z klientem w ramach projektu, też są częścią pracy zespołu.
 3. Wymagamy co najmniej jednego spotkania w tygodniu z klientem w celu omówienia wykonanych prac i zaplanowania nowych.
 4. System T&M pozwala na ustalenie jednej stawki dla wszystkich programistów i osób pracujących w projekcie, bądź osobnych stawek dla programistów junior/mid/senior, testerów, project managerów, analityków, grafików itd. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z klientem.
 5. W systemie rozliczenia T&M jest pełna transparentność godzin pracy. Klient płaci tylko za tyle godzin, ile realnie zostały spędzone na pracy w projekcie.
 6. Na życzenie klienta, możliwe jest przygotowanie szacunkowych wycen, które klient musi zaakceptować przed rozpoczęciem prac.  
 • Czas poświęcony na wyceny też jest kosztem prac,
 • Nie gwarantujemy wykonania pracy w szacunkowym koszcie, ale gwarantujemy informacje w momencie gdy widzimy, że przekroczenie budżetu nastąpi, tak aby klient mógł zadecydować co dalej.
 1. System T&M pozwala na ustalenie z klientem, że małe rzeczy (np. do 1h) nie wymagają potwierdzenia wyceny, co wpływa na zaoszczędzenie czasu (brak przestoju w oczekiwaniu na akceptację wyceny).
 2. Klient co tydzień otrzymuje raport z godzinami, które zostały poświęcone w danym tygodniu na pracę nad projektem. 
 • Istnieje możliwość ustalenia limitu godzin możliwych do wykorzystania w tygodniu, po przekroczeniu limitu zespół zatrzymuje prace
 • Klient ma 3 dni robocze na odrzucenie raportu godzinowego. Brak informacji oznacza zaakceptowanie raportu.
 1. Klient co miesiąc otrzymuje fakturę VAT za prace wykonane w projekcie w poprzednim miesiącu. Liczba godzin podana na fakturze odpowiada liczbie godzin z raportów tygodniowych w danym miesiącu w projekcie.

“Fixed price”

Umowy typu Fixed price to klasyczne umowy ze stałą, niezmienną ceną. W przypadku tej umowy czas oraz wykorzystane zasoby nie mają wpływu na wysokość końcowej opłaty za rozwiązanie. Na podstawie przeprowadzonej analizy, przedstawiamy Naszą ofertę, która obejmuje już wszystkie koszty związane z opracowaniem, zaprojektowaniem i zbudowaniem systemu bądź aplikacji.

Zalety:

 • Stała, z góry znana cena, za wykonanie usługi,
 • 12-miesięczna gwarancja na poprawę znalezionych błędów „w cenie”,
 • Z góry ustalony harmonogram opłat,
 • Dokładny opis całości przed startem prac (co często jest też wadą).

Wady:

 • Praca w metodologii waterfall: projekt -> wycena -> umowa ->  wykonanie -> odbiór -> wdrożenie -> rozliczenie – dla każdej nowej zleconej pracy, co znacząco utrudnia modyfikowanie zakresu prac po podpisania umowy
 • Brak możliwości wstrzymania prac lub zmiany zakresu po podpisaniu umowy bez czasochłonnych renegocjacji umowy.
 • Każda dodatkowa zmiana (CR z ang. Change Request) która nie została zapisana w umowie, musi poczekać na zakończenie głównej umowy lub wymaga renegocjacji i zmiany harmonogramu.
 • Często wyższa cena – na wyższą cenę składa się dużo droższa i dokładniejsza dokumentacja (czasami jest to zaleta) oraz dodatkowe “bufory bezpieczeństwa” na ewentualne błędy programistów lub błędy wyceny. W związku z tym, że ryzyko wykonania jest w całości po stronie wykonawcy, wykonawca to ryzyko kompensuje sobie wyższą ceną. 
 • Często dłuższy czas startu projektu, ze względu na formalności, które czasami mogą i nawet trwać miesiącami, zanim zespół przystąpi do pierwszych prac nad projektem.
 • Często dłuższy czas potrzebny do ukończenia zadania. Na dłuższy czas składa się:
  • Potrzeba przygotowania bardzo dokładnej dokumentacji prac aby uniknąć rozczarowania klienta, że dane opcja nie jest dostępna w finalnym produkcie
  • Potrzeba przeprowadzenia bardzo dokładnych odbiorów, gdyż podpisanie protokołu oznacza zaakceptowania prac i wszelkie późniejsze zmiany będą dodatkowe płatne
  • Czas spędzony na negocjacjach czy dana rzecz powinna być zrobiona w danej cenie czy nie (jest to bardzo częsty problem przy słabej jakości dokumentacji zrobionej na szybko żeby jak najszybciej ruszyć z pracami)
 • Brak możliwości wyboru pracowników i mniejsze poczucie posiadania własnego zespołu, w tym sposobie pracy liczy się tylko efekt końcowy zgodny z umową