Gotowy rozpocząć z Nami współpracę?

Niezależnie od tego, czy jesteś korporacją chcącą rozbudować swój zespół projektowy, czy założycielem startupu - otrzymasz od Nas zespół ekspertów i specjalistów, który będzie dostosowany do Twoich potrzeb i poprowadzi Cię przez postęp technologiczny.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Wspierane Formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, maksymalny rozmiar 5 MB
lub skontaktuj się z nami za pomocą contact@fingoweb.com

Zaufało Nam wielu

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: fingoweb.com
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: FINGOWEB Sp. z o.o. Sp.K. Ostatnia 1C/a10, 31-444, Kraków
  3. We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
   • pocztą – ul. Ostatnia 1C/B14, 31-444 KRAKÓW
   • telefonicznie – +48 660 901 080
   • e-mailem – contact@fingoweb.com
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • prowadzenie newslettera
   • prowadzenie systemu komentarzy
   • prowadzenie rozmów typu chat online
   • prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
   • obsługa zapytań przez formularz
   • realizacja zamówionych usług
   • prezentacja oferty lub informacji
   • formularz rekrutacyjny
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Wtyczki mediów społecznościowych
  1. W Serwisie umieszczone zostały wtyczki mediów społecznościowych, co oznacza, że ​​podczas korzystania z Serwisu adres IP Twojego urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, z której korzystasz, są przekazywane dostawcom mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji dostawcy mediów społecznościowych otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła Nasz Serwis, nawet jeśli nie masz profilu u tego dostawcy mediów społecznościowych lub nie jesteś jednocześnie zalogowany.
  2. Aktywacja przycisków powoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerem odpowiedniej sieci społecznościowej, która może zbierać dane z Twojego urządzenia.
  3. Należy pamiętać, że nie mamy żadnego wpływu na zakres danych gromadzonych przez portale społecznościowe za pomocą ich przycisków. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzonych danych oraz sposobu, w jaki poszczególne sieci społecznościowe przetwarzają i wykorzystują te dane, a także szczegóły dotyczące Twoich praw i odpowiednich opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, można znaleźć na stronie internetowej:
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
   • ubezpieczyciele,
   • operatorzy systemu komentarzy,
   • operatorzy rozwiązania typu chat online,
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
   • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.
  4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  7. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 6. Informacje w formularzach
  • Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Operator stosuje również:
   • Google Maps – do pobierania lokalizacji użytkownika.
   • Google Ads – do śledzenia konwersji z systemu reklamowego.
   • Google Tag Manager – do zarządzania skryptami na stronie internetowej, umożliwia aktualizowanie tagów reamarketingowych oraz śledzenie konwersji.
   • Call Page – do rejestrowania numerów telefonów
   • Facebook Pixel – do prowadzenia działań z zakresu marketingu społecznego i sprzedaży.
   • LinkedIn Insight Tag – do prowadzenia działań z zakresu marketingu społecznego i sprzedaży.
   • Social Media Plugins – inne przyszłe wtyczki społecznościowe pobierające dane użytkowników.

Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”.
  • drugi element listy
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Google Ads (Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA), LinkedIn (LinkedIn Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Na poniższych stronach możesz uzyskać dodatkowe informacje – opisujące możliwości konfiguracji plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.