Podczas tworzenia narz臋dzi nap臋dzanych przez sztuczn膮 inteligencj臋, deweloperzy stale poszukuj膮 bardziej efektywnych, dok艂adnych i skalowalnych metod dostosowywania modeli AI do konkretnych zada艅. Na dwa podej艣cia warto zwr贸ci膰 uwag臋: Retrieval-Augmented Generation (RAG) i fine-tuning.

W tym artykule:

 • Wprowadzenie do RAG i fine-tuning
 • Czym jest Retrieval-Augmented Generation (RAG)?
 • Czym jest fine-tuning?
 • Por贸wnanie RAG i fine-tuningu
 • Zastosowania
 • Zalety obydwu rozwi膮za艅
 • Ograniczenia
 • Wyb贸r mi臋dzy RAG a fine-tuningiem
 • Wszystko zale偶y od Twoich potrzeb

Budowanie rozwi膮za艅 opartych o AI wymaga uwzgl臋dnienia masy aspekt贸w 鈥 tak偶e, je艣li pracujesz z gotowymi modelami open-source. Dostrojenie modelu, czyli tak zwany fine-tuning, pozwoli zwi臋kszy膰 wydajno艣膰 w danej kategorii zada艅, ale ryzykujesz overfittingiem. Z drugiej strony Retrieval-Augmented Generation (RAG) mo偶e doda膰 specyficzn膮 wiedz臋 bran偶ow膮, ale nie zwi臋kszy funkcjonalno艣ci.

Istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 po艂膮czenia obu podej艣膰. Zag艂臋bmy si臋 w niuanse RAG i fine-tuningu, por贸wnuj膮c metody, zastosowanie, zalety i ograniczenia.

WARTO WIEDZIE膯:
Overfitting oznacza, 偶e model posiada bardzo wysok膮聽skuteczno艣膰 na danych, na kt贸rych by艂 szkolony, ale nie dla nowych danych 鈥 algorytm jest zbyt precyzyjny.

Wprowadzenie do RAG i fine-tuning

Kluczowe r贸偶nice mi臋dzy RAG a dostrajaniem modeli le偶膮 u koncepcyjnych podstaw.

Czym jest Retrieval-Augmented Generation (RAG)?

Retrieval-Augmented Generation pozwala po艂膮czy膰 model z zewn臋trznymi bazami wiedzy lub bazami danych, aby wzbogaci膰 generowanie odpowiedzi lub tre艣ci. W RAG zapytanie jest najpierw u偶ywane do pobrania istotnych informacji z bazy danych. Te informacje s膮 nast臋pnie wprowadzane do modelu generatywnego, takiego jak GPT (Generative Pre-trained Transformer), aby wyprodukowa膰 odpowied藕 wzbogacon膮 od kontekst.

To podej艣cie pozwala modelowi wykorzysta膰 ogromne ilo艣ci danych poza pocz膮tkowym zbiorem treningowym, co jest szczeg贸lnie przydatne do zada艅 wymagaj膮cych aktualnej lub specjalistycznej wiedzy.

Grafika przedstawiaj膮ca dzia艂anie Retrieval-Augmented Generation.
Najprostszy spos贸b na wizualizacj臋 dzia艂ania RAG. LLM mo偶e by膰 hostowany lokalnie.

Aby rozwi膮zania RAG dzia艂a艂y, b臋dziesz potrzebowa艂/a wektorowych bazy danych. Tematy te omawiamy w innych publikacjach.

Grafika przedstawia artyku艂 o bazy danych wektorowych, t艂umacz膮c co to jest i jak ich u偶ywa膰

Zalety RAG:

 • Dok艂adno艣膰. Poprzez pobieranie istotnych informacji podczas generowania, RAG mo偶e produkowa膰 dok艂adniejsze i oparte o specyficzny kontekst odpowiedzi, zw艂aszcza w zadaniach wymagaj膮cych du偶ej wiedzy.
 • Dynamicznie rosn膮ca wiedza. W przeciwie艅stwie do statycznych pre-trenowanych modeli, dzi臋ki RAG wiedza mo偶e by膰 na bie偶膮co aktualizowana (np. poprzez dodanie nowych plik贸w do bazy).
 • Skalowalno艣膰. RAG mo偶e wsp贸艂pracowa膰 z du偶ymi bazami danych.

Wady RAG:

 • Pr臋dko艣膰 dzia艂ania. Pobieranie informacji z du偶ych baz danych mo偶e spowodowa膰 op贸藕nienie w procesie generowania.
 • Skuteczno艣膰 zale偶na od jako艣ci danych. Jako艣膰 wygenerowanego wyniku w du偶ej mierze zale偶y od jako艣ci i relewantno艣ci pobranych informacji.

Czym jest fine-tuning?

Fine-tuning polega na dostosowaniu parametr贸w ju偶 wst臋pnie wytrenowanego modelu do nowego, zazwyczaj mniejszego, zbioru danych specyficznego dla danego zadania. Ten proces pozwala modelowi przenie艣膰 og贸ln膮 wiedz臋, kt贸r膮 zdoby艂 podczas wst臋pnego trenowania, do niuans贸w nowego zadania.

WARTO WIEDZIE膯:
Dostrojenie jest powszechnie stosowane w r贸偶nych aplikacjach AI, od przetwarzania j臋zyka naturalnego (NLP), po widzenie komputerowe. Popularno艣膰聽wynika g艂贸wnie ze wzgl臋du na efektywno艣膰 metody w dostosowywaniu du偶ych modeli do konkretnych potrzeb.

Zalety fine-tuningu:

 • Efektywno艣膰. Dostrojenie wymaga mniejszych zasob贸w obliczeniowych ni偶 trenowanie modelu od zera. Niski koszt przy wysokiej skuteczno艣ci.
 • Elastyczno艣膰. Metoda mo偶e by膰 stosowana do szerokiego zakresu zada艅, w tym klasyfikacji tekstu, analizy sentymentu, odpowiadania na pytania i innych.
 • Wydajno艣膰. Fine-tuning osi膮ga wysok膮 skuteczno艣膰, dzi臋ki wykorzystaniu modeli pretrenowanych na ogromnych zbiorach danych,

Wady fine-tuningu:

 • Overfitting. Istnieje ryzyko nadmiernego dopasowania do mniejszego zbioru danych, zw艂aszcza je艣li nie jest on wystarczaj膮co zr贸偶nicowany lub du偶y.
 • Jako艣膰 danych. Skuteczno艣膰 mo偶e znacz膮co si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od jako艣ci i ilo艣ci danych specyficznych dla zadania.

Por贸wnanie RAG i fine-tuningu

G艂贸wna r贸偶nica mi臋dzy RAG a trenowaniem polega na podej艣ciu do wykorzystywania zewn臋trznych informacji. RAG dynamicznie osadza informacje 偶eby poprawi膰 wynik zapytania, podczas gdy dostrojenie integruje nowe informacje podczas fazy treningu, modyfikuj膮c sam model w celu lepszej wydajno艣ci w zadaniu docelowym.

Zastosowania

RAG sprawdzi si臋 w miejscach, gdzie konieczny jest dost臋p do ogromnych, ci膮gle aktualizowanych baz danych, takich jak systemy odpowiadania na pytania i tworzenie tre艣ci. Natomiast fine-tuning jest preferowany do zada艅, gdzie solidny model bazowy zostanie wyspecjalizowany do okre艣lonej dziedziny, jak np. analiza sentymentu, rozpoznawanie obraz贸w czy t艂umaczenie.

Zalety obydwu rozwi膮za艅

G艂贸wn膮 zalet膮 RAG jest mo偶liwo艣膰 wykorzystania zmieniaj膮cych si臋 informacji. Co wi臋cej, poniewa偶 korzysta z zewn臋trznych baz danych, mo偶e obs艂ugiwa膰 szerszy zakres zapyta艅 bez konieczno艣ci ponownego trenowania modelu.

Fine-tuning z kolei oferuje skuteczny spos贸b na dostosowanie modelu do konkretnych zada艅 i pozwala na g艂臋bok膮 personalizacj臋, poniewa偶 parametry ca艂ego modelu s膮 zmienione.

Ograniczenia

Sukces RAG zale偶y w du偶ym stopniu od jako艣ci i zakresu zewn臋trznej bazy danych, a tak偶e efektywno艣ci mechanizmu wyszukiwania. RAG mo偶e by膰 intensywny obliczeniowo, zw艂aszcza dla du偶ych baz danych.

Fine-tuning wymaga znacznej mocy obliczeniowej i dobrej jako艣ci danych dla optymalnych wynik贸w. Istnieje tak偶e ryzyko nadmiernego dopasowania (overfittingu), co potencjalnie mo偶e obni偶y膰 skuteczno艣膰.

Wyb贸r mi臋dzy RAG a fine-tuningiem

Wyb贸r mi臋dzy RAG a fine-tuningiem zale偶y od konkretnych potrzeb projektu:

 • RAG jest preferowany do aplikacji, kt贸re wymagaj膮 dost臋pu do szerokiej gamy aktualnych informacji, lub gdy zadanie wymaga wykorzystania specjalistycznej wiedzy z du偶ych baz danych.
 • Fine-tuning jest idealny do dostosowywania modeli do konkretnych zada艅, gdy dost臋pny jest wst臋pnie przetrenowany model.

Obie metody maj膮 swoje miejsce w biznesie. Oczywi艣cie, istnieje mo偶liwo艣膰 dostrojenia modelu do potrzeb narz臋dzia i p贸藕niejsze korzystanie z metody RAG.

Wszystko zale偶y od Twoich potrzeb

Retrieval-Augmented Generation i fine-tuning reprezentuj膮 dwa r贸偶ne podej艣cia do dostosowywania modeli AI do konkretnych zada艅. RAG 艣wietnie sprawdza si臋 w scenariuszach wymagaj膮cych dost臋pu w czasie rzeczywistym do obszernych baz danych. Fine-tuning natomiast oferuje bardziej tradycyjn膮, ale te偶 skuteczn膮 metod臋 dostosowywania wst臋pnie przetrenowanych modeli, aby osi膮gn膮膰 wy偶sz膮 wydajno艣膰 w okre艣lonych zadaniach.

Wyb贸r mi臋dzy nimi zale偶y od konkretnych wymaga艅 zadania, w tym potrzeby aktualnych informacji, dost臋pno艣ci odpowiednich wst臋pnie przetrenowanych modeli oraz zasob贸w obliczeniowych, kt贸re s膮 do dyspozycji.

Najcz臋艣ciej zadawane pytania

Jaka jest g艂贸wna zaleta RAG w por贸wnaniu z tradycyjnymi metodami?

G艂贸wn膮 zalet膮 RAG jest zdolno艣膰 dynamicznego uwzgl臋dniania ogromnych ilo艣ci zewn臋trznych, potencjalnie aktualnych informacji w wynikach modelu, co zwi臋ksza jako艣膰 i trafno艣膰 generowanych tre艣ci.

Czy fine-tuning mo偶na zastosowa膰 do ka偶dego wst臋pnie przetrenowanego modelu?

Tak, fine-tuning mo偶na zastosowa膰 do ka偶dego wst臋pnie przetrenowanego modelu, o ile dost臋pna jest wystarczaj膮ca ilo艣膰 danych specyficznych dla zadania, aby efektywnie przetrenowa膰 model.

Czy RAG jest bardziej intensywny obliczeniowo ni偶 fine-tuning?

Zasadniczo RAG mo偶e by膰 bardziej intensywny obliczeniowo ni偶 fine-tuning, zw艂aszcza je艣li dotyczy du偶ych, zewn臋trznych baz danych i z艂o偶onych mechanizm贸w wyszukiwania. Jednak偶e konkretne wymagania obliczeniowe zale偶膮 od skali zadania i efektywno艣ci implementacji.