Fundusze Europejskie to dobre miejsce na pozyskanie finansowania, zwłaszcza dla organizacji, które tworzą lub chcą tworzyć rozwiązania innowacyjne. Jednym z popularniejszych programów dla innowacji jest Fundusz Europejski dla Nowoczesnej Gospodarki, w którym znajdują się konkursy dla firm technologicznych. Oczywiście, nie tylko w FENG-u znajdziesz ciekawe programy dla swojej technologicznej firmy.

W tym poradniku:

 • Jak działają Fundusze Europejskie?
 • Dotacje dla firm technologicznych – przegląd opcji
 • Ścieżka SMART – innowacyjność, R&D
 • Polska Wschodnia
 • Krajowy Plan Odbudowy
 • Inne przykłady dotacji dla firm IT
 • Co zrobić, żeby pozyskać finansowanie?

Dobra wiadomość: na dzień pisania tego poradnika, czyli połowę listopada 2023 dostępne jest 159 konkursów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich. Zła: pozyskanie finansowania z UE często wiąże się ze wpisaniem w klucz danego konkursu.

Ilość możliwości jest ogromna. Przykładowo, sam wyżej wymieniony FENG to:

 • wsparcie zielonych i cyfrowych technologii w przedsiębiorstwach, zielona transformacja,
 • fundusze na prace badawczo-rozwojowe, bardzo ciekawe dla organizacji, która chce unowocześnić swoje rozwiązanie (np. linie produkcyjne, produkty, usługi),
 • rozwój kompetencji, fundusze na szkolenia,
 • podniesienie konkurencyjności usług.

W latach 2021 – 2027 fundusz ten mocno koncentruje się na pracach R&D i, czytając udostępnione materiały, na wsparciu innowacyjności w istniejących już organizacjach. Tegoroczny nabór zakończył się 15 listopada (spokojnie – w ramach FENG do dyspozycji jest blisko 8 miliardów euro i konkursy będą rozpisywane do 2027 roku).

Nie jest to jedyny z programów, który może pasować pod szeroko pojętą technologię. Poniżej kilka wybranych:

 1. Regionalne Programy Operacyjne.
 2. Horyzont Europa.
 3. Krajowy Plan Odbudowy.
 4. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.
 5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 6. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.
 7. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
 8. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
 9. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

W każdym z nich może znaleźć się konkurs pasujący do Twojego pomysłu. Jeśli np. tworzysz startup dotyczący wczesnego ostrzegania o zanieczyszczeniu wody, to mimo bycia firmą technologiczną, możesz wpisać się w kilka różnych funduszy (KPO blisko 43% środków przekazuje na cele klimatyczne).

Dobór odpowiedniego funduszu, programu i konkursu zależy od Twojego rozwiązania, potrzeb finansowych, wielkości organizacji, lokalizacji i obecnie prowadzonych naborów.

Jak działają Fundusze Europejskie?

Z założenia Fundusze Europejskie nastawione są na zrównoważony rozwój państw członkowskich, zwiększanie szans wewnątrz UE oraz zwiększenie konkurencyjności UE jako takiej (programy dot. innowacji).

Środki z dotacji rozdzielane są na fundusze, które rozpisują konkursy w ramach czasowo ograniczonych programów. Możesz skorzystać tak naprawdę z trzech podstawowych form wsparcia:

 1. Bezzwrotne dotacje, w których otrzymasz zwrot kosztów kwalifikowanych. Procentowo takie wsparcie może sięgać nawet 100%, często jednak należy mieć swoje środki.
 2. Instrumenty finansowe jak pożyczki i kredyty. Najczęściej są to instrumenty oferowane na preferencyjnych warunkach (niższe oprocentowanie, niższe wymogi). W przypadku pożyczek i kredytów, kapitał jednak będzie do zwrotu.
 3. Instrumenty + dotacje, czyli miks dwóch powyższych.

Przed przystąpieniem do programu, koniecznie należy zorientować się jaką formę wsparcia oferuje program i jakie warunki musisz spełniać. W przypadku instrumentów finansowych pamiętaj, że środki na koniec dnia są zwrotne, więc musisz ich spłatę ująć w budżecie.

Dotacje dla firm technologicznych – przegląd opcji

Poniżej znajdziesz ogólny przegląd wybranych programów i konkursów, które mają posłużyć jako przykłady i które uznaliśmy za pasujące do firm technologicznych. Zanim jednak je sprawdzisz, najlepiej skorzystać ze ściągi w postaci wyszukiwarki:

W wyszukiwarce najłatwiej znaleźć pasujący do pomysłu program, ponieważ agreguje ona różne fundusze w jedno miejsce. Za organizację konkursów odpowiedzialne są różne podmioty, stąd rządowa strona Funduszy Europejskich jest najlepszym miejscem, żeby zacząć szukać. Wybrane programy:

Ścieżka SMART – innowacyjność, R&D

Popularnym rozwiązaniem dla firm technologicznych, chociaż nie tylko, będzie skorzystanie ze ścieżki SMART, programu będącego częścią Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki. W FENG odnajdą się startupy, firmy MŚP oraz większe organizacje, a program realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Cele programu FENG:

 • Promowanie rozwoju oraz zwiększanie możliwości w obszarze badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury, przy jednoczesnym wykorzystaniu zaawansowanych technologii.
 • Wykorzystywanie korzyści płynących z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.
 • Zwiększenie trwałego wzrostu i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz generowanie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje.
 • Kształtowanie umiejętności w dziedzinach inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.

Wszystkie powyższe opisy oznaczają jedno: ścieżka SMART obejmuje bardzo szeroki zestaw branż, rozwiązań i działań. Wsparcie FENG można uzyskiwać poprzez:

Polska Wschodnia

Jak jesteśmy już przy PARP, to znajdziesz tam programy realizowane przez Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). W ramach tego funduszu dostępne są środki na badania i inwestycje, infrastrukturę, turystykę oraz środki na start. W tych ostatnich aż 25 mln zł dla ośrodków wspierających inkubację przedsiębiorczości.

Cele programu FEPW:

 • Stabilizacja warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu i wyższego standardu życia w Polsce Wschodniej.
 • Wsparcie dla konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
 • Zwiększenie atrakcyjności miast i poprawa jakości życia mieszkańców w erze zmian klimatu.
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej.
 • Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez turystykę.

Oczywiście, w tym przypadku kluczową rolę odgrywa lokalizacja, w jakiej chcesz realizować swój projekt.

Krajowy Plan Odbudowy

Na temat KPO słyszałaś/eś pewnie w mediach wiele. Finalnie program ruszył, a z nim ogrom działań zmierzających zapobieganiu skutkom pandemii i kryzysów gospodarczych. Oficjalnie KPO to:

[…] program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Wzmocni polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Otrzymamy 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową (21,3%).

 • Odporność i konkurencyjność gospodarki.
 • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.
 • Transformacja cyfrowa.
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.
 • Zielona, inteligentna mobilność.
 • Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KPO to ogromny fundusz z jeszcze większymi możliwościami dla Twojego biznesu. Oczywiście, pod warunkiem że wpiszesz się w potrzeby realizacji założeń KPO. Więcej informacji znajdziesz na dedykowanej stronie rządowej TUTAJ.

Inne przykłady dotacji dla firm IT

Żeby zobrazować ilość możliwość (i konieczność skorzystania z wyszukiwarki), przykłady ciekawych programów wpisujących się w klucz „firma technologiczna”:

 1. Bony na innowacje dla MŚP (Fundusze Europejskie dla Małopolski) to wsparcie w zakupie lub realizację działań badawczo-rozwojowych by ulepszać procesy biznesowe
 2. Inwestycje dla robotyzacji i cyfryzacji (KPO) wspiera wdrażanie automatyzacji w przedsiębiorstwach.
 3. Dotacja Przemysł 4.0 (Fundusze Europejskie dla Małopolski) wspierają transformacje cyfrowe w przedsiębiorstwa, tak samo w zakresie wytwarzania produktów, oferowania usług, jak i w procesach biznesowych i cyberbezpieczeństwie.

Kołem wracamy do początku naszej publikacji, czyli celów funduszy europejskich:

Jeżeli Twoje rozwiązanie jest innowacyjne, zwiększa konkurencyjność lub jest związane z ekologią, to na pewno znajdziesz pasujący, unijny program.

Co zrobić, żeby pozyskać finansowanie?

W osobnym artykule pisaliśmy już o sposobach na finansowanie startupów i przedsiębiorstw technologicznych. W przypadku Funduszy Europejskich po Twojej stronie stoi dokładne poznanie programów, w które wpisuje się pomysł. Możesz oczywiście skorzystać z doradców specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy lub wesprzeć wiedzą organizacji, które rozpisują i realizują projekty.

 1. Zapoznaj się dokładnie z możliwościami pozyskiwania finansowania, w pierwszej kolejności kierując się w stronę FENG oraz KPO.
 2. Jeśli nie masz czasu – udaj się do doradcy.
 3. Pamiętaj, że Twój projekt musi wpisywać się w specyficzne wymogi konkursu.
 4. Fundusze na innowację i technologię znajdziesz praktycznie w każdym z dostępnych dla przedsiębiorców programie!

Numerem jeden w kwestii wiedzy będzie rządowy portal, ten sam, na którym znajduje się wyszukiwarka:

A jeżeli masz pomysł, ale nie wiesz, jaki będzie koszt i czas jego realizacji – koniecznie zgłoś się do nas. Pracowaliśmy przy ponad 150 projektach, z chęcią podzielimy się swoją wiedzą.

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę mieć działalność, żeby pozyskać dotacje unijne?

Zależy to od programu i konkursu – niektóre są „na start”, więc wtedy nie musisz posiadać organizacji czy działalności gospodarczej. Część z programów wspiera tylko funkcjonujące organizacje, a do tego mogą one być podzielone względem statusu i wielkości firmy.

Jakie są opcje dla startupów?

Jest tyle opcji, co programów. Samodzielnie musisz ocenić, które konkursy najbardziej pasują do Twojego projektu. Możesz wesprzeć się także platformami startowymi dotowanymi ze środków unijnych.

Co przeważa o pozyskaniu finansowania?

Wpisanie się w klucz danego konkursu. Konkursy posiadają szereg wymogów, często za realizowanie poszczególnych z nich otrzymuje się punkty, a na przykład, dopiero na kolejnym etapie konkursy są oceniane i finalnie wybierane.

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

Z dotacji lub instrumentów finansowych. W przypadku tych pierwszy, część lub całość środków będzie przekazana organizacji. Instrumenty finansowe takie jak kredyty czy pożyczki muszą być zwrócone, ale mają bardzo konkurencyjne warunki (np. odroczoną spłatę, niskie oprocentowanie).