Makiety funkcjonalne, znane również jako wireframes, są kluczowym etapem w procesie projektowania aplikacji i stron internetowych. Pozwalają na wizualizację struktury informacji, hierarchii elementów oraz podstawowych interakcji użytkownika z produktem.

Makiety te są zazwyczaj przedstawiane w formie uproszczonych szkiców, które skupiają się na rozmieszczeniu głównych komponentów i funkcjonalności, zamiast na szczegółach wizualnych. Dzięki temu projektanci, deweloperzy oraz zainteresowane strony mogą szybko iterować i testować różne koncepcje przed przystąpieniem do kosztowniejszych etapów projektowania i implementacji.

Makiety funkcjonalne są nieocenionym narzędziem do komunikacji i współpracy, umożliwiającym zespół projektowy na wczesnym etapie identyfikację i rozwiązanie potencjalnych problemów użyteczności. Służą również jako podstawa do bardziej szczegółowego projektowania interfejsów użytkownika (UI) i doświadczeń użytkowników (UX), przekładając się na bardziej przemyślane i spójne produkty. Implementacja makiety funkcjonalnej w procesie projektowym pozwala na lepsze zrozumienie celów biznesowych i oczekiwań użytkowników, co jest niezbędne dla tworzenia skutecznych i użytecznych rozwiązań cyfrowych.