Jest to oprogramowanie kontenerowe typu open-source, które pozwala zautomatyzować proces tworzenia i wdrażania aplikacji. Mówimy tu o tzw. platformie „konteneryzacji”, dzięki której deweloperzy mogą składać aplikacje w izolowane, przenośne kontenery.Jeden interfejs API oraz proste komendy sprawiają, że tworzenie i zarządzanie rozproszonymi aplikacjami staje się łatwiejsze i szybsze. Platforma Docker nie jest niezbędna do tworzenia kontenerów, ale ułatwia cały proces.

Technologia kontenerowa daje identyczne korzyści jak maszyny wirtualne: skalowalność i wydajność aplikacji oraz możliwość separacji kodu lub aplikacji. Kontenery były już wykorzystywane wcześniej w systemie Linux, ale upowszechniły się później wraz z projektem Docker. To on sprawił, że aplikacja mogła zostać uruchomiona w niezależnym środowisku. Dodatkowo, dzięki Dockerowi jeden host wystarczy do implementacji kilku kontenerów, co znacząco oszczędza zasoby.

Korzystanie z kontenerów todla firmyoszczędność kosztów utrzymania chmury, bo – w przeciwieństwie do maszyn wirtualnych – umożliwiają uruchomienie większej liczby kopii aplikacji z użyciem tego samego sprzętu. Są też inne korzyści, które wnosi to rozwiązanie: kontenery można szybciej uruchomić niż maszyny wirtualne, szybciej reagują na zmiany na rynku i zapewniają lepszą jakość aplikacji. Tworzenie aplikacji kontenerowych z użyciem platformy Docker to automatyzacja procesu, jakiej nie było.

Oprogramowanie kontenerowe jest rekomendowane zespołom IT, które pracują w metodykach zwinnych.