To platforma e-commerce z usługami i narzędziami dostępnymi w chmurze, skierowana do deweloperów.
Największą zaletą AWS jest elastyczność, która oznacza, że pojemność chmury można dopasować do potrzeb. W ramach platformy chmurowej Amazona klienci korzystają m.in. z mocy obliczeniowej, aplikacji biznesowych czy hurtowni danych.

Najpopularniejsze rozwiązanie platformy to Amazon EC2, czyli skalowalna moc obliczeniowa w chmurze. Umożliwia szybsze testowanie i wdrażanie aplikacji. Wykorzystanie wirtualnego serwera w chmurze AWS przekłada się też na zwiększenie zasobów systemu w kryzysowej sytuacji, kiedy klasyczny serwer osiąga limit swoich możliwości. Nagłe odcięcie użytkownikom dostępu do strony www generuje gigantyczne straty – aby temu zapobiec, firmy często decydują się na użycie Amazon EC2.

AWS oferuje także usługi związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych oraz zabezpieczenie systemów przed ewentualnymi zagrożeniami. Wdrożenie rozwiązań „w chmurze” zapewnia firmie korzyści biznesowe, takie jak: optymalizacja procesów, skalowalność i oszczędności, bo maleją koszty utrzymania infrastruktury IT.

Z usług AWS korzystają tak znane marki jak Netflix czy AirBnB. Amazon Web Services to rozwiązanie dla firm na różnych etapach rozwoju. Startupom zapewnia usługi do tworzenia biznesu od podstaw „w chmurze”, z kolei firmom o stabilnej pozycji, umożliwia przejście transformacji cyfrowej i migrację danych do chmury. Korzystanie z AWS pozwala na większą automatyzację procesów, wdrożenie innowacyjnych narzędzi do wsparcia sprzedaży, rozwój usług online, a w konsekwencji – poprawę efektywności biznesowej.